Razlike

   Neka i vama koristi mudrost razvijana kroz 5000 godina

          

 

Home
Up

Iskoristite naše višegodišnje iskustvo u primeni Tiens preparata.

                          

Vrijeme je za

 KORDICEPS

Neka svaka vaša terapija bude uspešnija

 

Glavne razlike između zapadne (alopatske) i istočne (tradicionalne) medicine mogu se svesti na sledeće postavke:

1.   Za zapadnu medicinu karakterističan je materijalistički pristup ljudskom telu prema mehaničističkom modelu gde se akcenat stavlja na fizičko telo i organe, a ne na njihove funkcije. Istočna medicina se zasniva na idealističkim koncepcijama o životnoj energiji, koji se ne mogu svesti samo na biomedicinske i naučne predstave.

2.   Dok je za zapadnu medicinu karakteristična uska specijalizacija, tradicionalni medicinski sistemi su po svojoj suštini holistički, to jest, prema njihovim teorijskim postavkama ljudski organizam se poima kao nedeljiva celina, neodvojivi deo Vasione koji funkcioniše prema njenim zakonima.

3.   U zapadnoj medicini glavna pažnja se posvećuje bolesti, čija se etiologija objašnjava spoljnim uticajem – delovanjem patogenih agenasa, toksina, alergena i lečenju najčešće pribegavaju u akutnoj ili poodmakloj fazi bolesti. Istočna medicina teži očuvanju zdravlja i sprečavanju bolesti.

4.   U zapadnoj medicini postoji razvijeni taksonomski sistem oboljenja, dok je za tradicionalnog lekara važnije odrediti ne naziv bolesti, već tip poremećaje ravnoteže.

5.   Kod postavljanja dijagnoze zapadni lekar se u sakupljanju podataka oslanja na razvoj tehnologije (ultrazvučna ispitivanja, instrumenatalna ispitivanja, laboratorijska ispitivanja), a tradicionalni lekari – na pregled i dijagnostikovanje prema pulsu i mokraći.

 

Istovremeno obe medicine imaju iste zadatke i poštuju slične etičke principe, zato su ovi sistemi, bez obzira na gore navedene razlike, komplementarni, međusobno se dopunjavaju, i nikako nisu antagonistički. Tim pre što se prilikom lečenja kod oba sistema pribegava istim modalitetima: dok se u zapadnoj medicini prepisuju farmaceutski preparati, hirurško lečenje, fizioterapija, psihoterapija, dijeta, u tradicionalnoj medicini se primenjuju lekovi od prirodnih sirovina, refleksoterapija, paljenje, masaža, fizičke vežbe, dijeta.

 

O zdravlju se mnogo govori i piše, ali nažalost, malo ko se o njemu brine ozbiljno. Većina ljudi je postala inertna, lenja i više voli da živi kako živi, ne trošeći ni snagu ni vreme na brigu o sebi samima. Ljudi se sve dok im ne ustreba ne sećaju bolesti, i živeći u „magnetnom polju“ iskušenja mirno se prepuštaju vladavini štetnih navika.

 

NAJBOLJE IZ KINE ZA VAS

     Mnoštvo pozitivnih iskustava je najbolje svedočanstvo o uspešnosti kineske mudrosti.

-----------------------------

  

Tiensov kalcijum

Jedan od najboljij kalcijuma u svetu

Kalcijum Tiens

 

------------------------------

Korisno na netu svima:

 

www.maticne-celije.savjeti.com/

 

 

 

 

Korisno na netu svima:

www.maticne-celije.savjeti.com/

 

 

Home ] Up ]

Linkovi