TIENS MOĆ PRIRODE

Vodeći preparati i aparati na polju kineske tradicionalne medicine


Posjetite i Tiensov zastupnički ured Natura gdje se možete učlaniti u Tiens i kupovati po članskim cijenama:

VELIKA  AKCIJAIskoristite naše dugogodišnje iskustvo i znanje. Preporuke, savjeti  i naručivanje na mob:

Nazovite nas i saznajte kako kombinirati preparate i u koje vrijeme ih piti.
 
Postanite član i kupujte po članskoj cijeni


Proljeće je stiglo

Vrijeme je za čišćenje organizma


Poslovna prilika za sve

Jednostavno upoznajte se sa našim preparatima i aparatima. Svoja pozitivna iskustva i iskustva mnoštva osoba koje su koristile naše preparate  prenesite drugima.
Radionice:

Učestvujte na našim jedinstvenim radionicama i saznajte sve tajne korištenja preparata i aparata

ZAGREB
SPLIT
RIJEKA
VARAŽDIN
OSIJEK

Korisno svima koji traže najpovoljnije dopunsko zdravstveno osiguranje


Posjetite i Tiensov zastupnički ured Natura:
KVANTNI MAGNETNI BIO-REZONANTNI ANALIZATOR

Kvantna medicina na nivou teorije predstavlja naprednu elektronsku tehnologiju koja detektira slabo magnetno polje našeg tijela i analizom nam daje informacije o cjelokupnom stanju osobe- stanje meridijana / TKM/ .Na ovaj način možemo dobiti preventivne informacije koje mogu pomoći preporukama prehrane ili biododataka, za popravak disbalansa u organizmu.

Bio magnetni analizator izum je   medicinskih i kompijuterskih naučnika i zasnovan je na nekoliko stotina - tisuća kliničkih slučajeva, koji su praćeni dugi niz godina.  Točnost ovog uređaja može da dostigne nevjerovatnih 95%. Stotine informacija - vibracija stanica  je  obrađeno  za  minutu.Metoda kvantne rezonantne magnetne analize je brza  i predstavlja neinvazivni spektralni metod testiranja koji je pogodan za poređenje i analizu  .Glavnih stavki analize ima preko 30, uključujući kariovaskularnu i cerbrovaskularnu analizu, mineralnu gustinu kostiju, miralni i vitaminski sastav, koncentraciju teških metala, reumatizam, pluća i respiratorni trakt, nefropatiju, šećer u krvi, želudac i creva, jetru i žuč, kranijalne nerve, ginekologiju, prostatu, bolesti kostiju, gvožđe, selen, cink i kalcijum, analizu bolesti, analizu pod zdravstvenog stanja i drugo.Kvantni magnetni rezonantni analizator podrazumijeva visoku tehnologiju inovativne medicine, bio-informatike elektrotehnike ... Korišćenjem kvantne medicne kao teorijske osnove, predstavlja upotrebu napredne elektronske opreme koja analizira slabo magnetno polje ljudskih stanica u svrhu naučnog ispitivanja, čime se utvrđuje  stanje  osobe , te tako  otkriva disbalans organizma / merdijana  / i definiraju preporuke korištenja  u cilju otklanjanja disbalansa.


Kvantni rezonantni magnetni analizator ima individualizirani pristup napredne nauke svakom pojedincu i njegov cilj je zaštita organizma. Predosti ovog uređaja su praktičnost, jednostavnost, postojanost, ekonomičnost. Sa povećanim opsegom naučnih istraživanja, ovaj uređaj će napraviti veći doprinos u utvrđivanju uzroka promena u ljudskom zdravlju.

Ljudsko tijelo predstavlja skup  stanica koje su u neprekidnom razvoju, diferencijaciji, regeneraciji i apoptozi. One se neprestano obnavljaju preko procesa deobe. 25 milona stanica se podeli u jednoj sekundi kod odraslog čoveka, a krvne stanice se obnavljaju  od 100 milijuna u jednoj minuti. U procesu diobe i rasta stanice  emitiraju elektro-magnetne valove.

Signali elektromagnetnih valova, koji se emitiraju u ljudskom tijelu ,oslikavaju specifično stanje  organizma, a emitiranje  elektromagnetnih valova  se razlikuju u različitim stanjima organizma. Ako možemo da zabilježiti  pojedine, specifične elektromagnetne valove, u mogućnosti smo  registrirarti disbalans organizma na staničnom nivou.


Kvantna medicina smatra da je najvažniji uzrok nastanka bolesti izlazak elektrona iz atomskog  jezgra i promjena orbite, čime se izaziva promjena atoma koji čine određeni bio-materijal, promjenu malih bio-molekula, promenu velikih bio-molekula, promenu stanica i konačno- promjenu kompletnih organa, što dovodi do zdravstvenih problema u cijelom organizmu. Pošto je elektron energetsko tijelo, kada se kretanje elektrona van atomskog nukleusa i orbita promijene, elektromagnetno polje emitirano od strane atoma će se takođe promijeniti. Energija elektromagnetnih valova  se menja ,izazvana promjenama u ljudskom organizmu, koje su uvjetovane  fizičkim promjenama- bolestima i psihičkim stanjem čovjeka. Frekvencija energije slabog magnetnog polja utvrđena držanjem senzora, se poredi sa spektrom rezonance bolesti i nutricionističkih indikatora koji su zabilježeni u instrumentu i rezultati ove analize se dalje obrađuju u kompjutorski. Na ovaj način se dobija informacija kvantne rezonantne magnetne analize koja daje informacije o bolesti i nutitivnom stanju organizma.

Konačno, kompletan test se analizira od strane stručnog lica. Na primjer kancerogene  stanica  su drugačije od normalnih stanica. Ako je povećana koncentracija kancerogenih stanica  u ljudskom organizmu, rezonanca će izvršiti test i istrument će detketirati signal. Što više kancerogenih stanica ima u organizmu signal će biti intezivniji a kvantni rezultat teži ka negativnoj vrijednosti. Ako nema značajnog broja kancerogenih stanica, rezonanca neće zabilježiti promjene i rezultat će biti pozitivan.


Analizom ovim uređajem može da se utvrdi zdravsteno stanje osobe a takođe ovi testovi mogu da odrede koji nutitivni parametri treba da se poboljšaju da bi se popravilo kompletno stanje organizma. Ovaj uređaj takođe može da se koristi za praćenje pojedinih terapija i u svrhu prilagođavanja terapije zahtjevima stanja pojedinca.

Aparat je prevencija, jer vibracija elektrona se mijenja na nivou stanice  ko ja je deficitna. Aparat  ju primijeti prije, pa služi kao pomoć   da se sve u organizmu  dovede u red. Naročito da vidite i stanje meridijana.
Analiza sa QMRA aparatom ne služi za preporuke liječenje ili lijekova!

NAJVAŽNIJE: za lijekove i liječenje OBVEZNO raditi po uputama svojeg liječnika.

Verica Juric
0915343844
nanecor@gmail.com
Ako radite u Njemačkoj preporučamo vam stranicu: